Repetities WAKOE in volle gang!

De repetities van WAKOE, de nieuwe voorstelling zijn van Poolse Vis zijn in volle gang! Samen met actrice Suzanne Bakker en regisseur Vital Schraenen werken we toe naar een jeugdtheatervoorstelling die zal toeren langs basisscholen in West-Friesland in voorjaar 2019.

De thema’s van de voorstelling zijn competitiedrang en prestatiedruk. Regelmatig wordt de ‘onbevangenheid van het kind’ aangehaald als iets om naar (terug) te verlangen, als tegenhanger voor het planmatig bereiken van doelen. Terwijl de kinderen die opgroeien in deze communicatie- en prestatiemaatschappij juist steeds sneller en meer deze onbevangenheid (moeten) loslaten.  Ook kinderen leren nu al jong om ambitieus, efficiënt en succesvol te (willen) zijn waarbij falen geen optie is.

suzanne en inge en luiaard
een luiaard van gerecyclede melkpakken gemaakt door Restvorm

Onderliggend thema van de voorstelling is recycling. Het decor en de rekwisieten zijn volledig gemaakt van lege melk/sappakken. Het hergebruik en tranformeren van afvalmateriaal komt terug in de voorstelling en aansluitende verwerkingsworkshop waarin de fantasie en creativiteit van de kinderen middels opdrachten gestimuleerd wordt.

schermen

CREDITS

Concept: Eveline Agema, Inge Voskamp
Spel: Eveline Agema, Suzanne Bakker (Wie Walvis, Pim Pam Paars, Golden Palace), Sophie Bakker (Buro Curious, Company Ravart), Inge Voskamp
Regie: Vital Schraenen
Decorontwerp: Restvorm; Karin Arts en Richard Neef
Productieassistentie: Karianne Regter
Technische ondersteuning: Jeffrey van Vloten
Met grote dank aan: Gemeente Hoorn, Prins Bernard Cultuurfonds Noord Holland, Stichting Wees een Zegen en Vrienden van Poolse Vis