ANBI

Stichting Theatergroep Poolse Vis is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

‘De stichting heeft ten doel het produceren en uitvoeren van fysieke en beeldende theatervoorstellingen in het algemeen, waarbij verschillende kunstdisciplines worden geïntegreerd, zoals beweging, zang, muziek, audiovisualiteit, poppenspel, animatie en theater, al dan niet in samenwerking met andere personen, voor verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren, jeugd, ouderen, allochtonen en gehandicapten.
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
1) het aanbieden van lespakketten, workshops en cursussen op het gebied van theater;
2) het produceren en uitvoeren van theatervoorstellingen;
alles in de ruimste zin van het woord.’

Klik hier voor informatie van de Belastingdienst over giften en steun Poolse Vis door Goudvis-, Koolvis- of Walvisvriend te worden!

Klik hier voor de statuten van Stichting Poolse Vis
Klik hier voor het beleidsplan 2017-2019 van Stichting Poolse Vis

Klik hier voor het beleidsplan 2022-2023 van Stichting Poolse Vis