Repetities WAKOE in volle gang!

Repetities WAKOE in volle gang!

De repetities van WAKOE, de nieuwe voorstelling zijn van Poolse Vis zijn in volle gang! Samen met actrice Suzanne Bakker en regisseur Vital Schraenen werken we toe naar een jeugdtheatervoorstelling die zal toeren langs basisscholen in West-Friesland in voorjaar 2019.

De thema’s van de voorstelling zijn competitiedrang en prestatiedruk. Regelmatig wordt de ‘onbevangenheid van het kind’ aangehaald als iets om naar (terug) te verlangen, als tegenhanger voor het planmatig bereiken van doelen. Terwijl de kinderen die opgroeien in deze communicatie- en prestatiemaatschappij juist steeds sneller en meer deze onbevangenheid (moeten) loslaten.  Ook kinderen leren nu al jong om ambitieus, efficiënt en succesvol te (willen) zijn waarbij falen geen optie is.

suzanne en inge en luiaard
een luiaard van gerecyclede melkpakken gemaakt door Restvorm

Onderliggend thema van de voorstelling is recycling. Het decor en de rekwisieten zijn volledig gemaakt van lege melk/sappakken. Het hergebruik en tranformeren van afvalmateriaal komt terug in de voorstelling en aansluitende verwerkingsworkshop waarin de fantasie en creativiteit van de kinderen middels opdrachten gestimuleerd wordt.

schermen

CREDITS

Concept: Eveline Agema, Inge Voskamp
Spel: Eveline Agema, Suzanne Bakker (Wie Walvis, Pim Pam Paars, Golden Palace), Sophie Bakker (Buro Curious, Company Ravart), Inge Voskamp
Regie: Vital Schraenen
Decorontwerp: Restvorm; Karin Arts en Richard Neef
Productieassistentie: Karianne Regter
Technische ondersteuning: Jeffrey van Vloten
Met grote dank aan: Gemeente Hoorn, Prins Bernard Cultuurfonds Noord Holland, Stichting Wees een Zegen en Vrienden van Poolse Vis

 

Terugblikken en vooruitkijken

Terugblikken en vooruitkijken

De beste wensen namens ons Poolse Vissers!

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar om op terug te kijken:
In het voorjaar en najaar 2017 hebben we in samenwerking met het Kunstencentrum Blauwe Schuit een tweetal reeksen THEE-voorstellingen + een half uur workshop op basisscholen (groep 5 t/m 8) in de gemeentes Hoorn en Medemblik gespeeld. Hierop kregen we goede reacties. Voor ons is dit een zeer fijne ontwikkeling binnen de activiteiten van Poolse Vis.
Verder was onze weekendlocatieworkshop op de biologische tuinderij en camping Tuingoed Bonater in Venhuizen(NH) in het najaar een succes. In een weekend werkten we met 10 cursisten toe naar een theaterroute over de inspirerende tuin. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, dus houd onze nieuwsbrief en facebook in de gaten voor een nieuwe weekendworkshop dit jaar.

We kijken natuurlijk ook vooruit op een bijzonder nieuwjaar:
In het nieuwe jaar zullen we een nieuwe (jeugd)voorstelling ontwikkelen. En daar hebben we heel erg zin!  Prestatiedruk en competitiedrang zijn thema’s die in deze fysieke, absurde voorstelling aan bod zullen komen.
Verder zal er nog een ander Pools Visje geboren worden in 2018. Eveline verwacht namelijk begin april haar eerste kindje.
Dit betekent dat we het rustiger aan doen qua speelbeurten t/m juli. We zetten in op acquisitie voor de zomerfestivals op mooie locaties in binnen- en buitenland in augustus en september. We houden jullie op de hoogte van onze activiteiten.
Tot in het nieuwe jaar!

20170328_142941